Vkz

Pracovní list č. 12 - tajga a tundra

 

Pracovní list č. 11 - lesy mírného pásu
Pracovní list č. 10 - subtropické oblasti
Pracovní list č. 9 - stepi
Pracovní list č. 8 - tropické deštné lesy
Pracovní list č. 7 - savany

Vkz - pracovní list č. 7

Pracovní list č. 6 - pouště

Vkz - pracovní list č. 6

K vypracování je třeba školní atlas světa!!!

Pracovní list č. 5 - atmosféra

Vkz - pracovní list č. 5

Exogenní pochody a tvary reliéfu

Následující soubor obsahuje přehled exogenních pochodů a tvarů reliéfu.

Pracovní list č. 4 - litosféra, endogenní pochody

Vkz - pracovní list č. 4

Pracovní list č. 3 - kartografie

Vkz - pracovní list č. 3

Pro vypracování posledního úkolu je třeba pracovat se zeměpisnými souřadnicemi v seznam měst

Pracovní list č. 2 - pohyby Země, časová pásma

Vkz - pracovní list č. 2

Pracovní list č. 1 - vesmír

Vkz - pracovní list č. 1

Pro vypracování úkolu 5c je třeba vyhledat údaje o deklinaci Slunce v hvězdářské ročence.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode