PÁLAVA 2019

10.05.2010 22:47

Přírodovědná exkurze na Pálavu patří ke každoročnímu obohacení výuky biologie a geografie Gymnázia Bučovice. Jedná se o dvoudenní exkurzi pro třídy kvintu osmiletého studia a první ročníky čtyřletého studia. Slunná krajina Pavlovských vrchů, nekonečné vinice, zajímavá geologická historie území, Dívčí hrad a v neposlední řadě výjimečná flóra a fauna.

Studenti při exkurzi pracují s pracovními listy zaměřenými na praktické dovednosti v oblasti tvorby jednoduchých map či profilů zájmovým územím. Objasní si způsoby hospodaření o lesní společenstva Pavlovských vrchů, zjistí druhy rostlin a živočichů jednotlivých stanovišť a naučí se je poznávat.

Seznam rostlin a živočichů k poznávačce:

Pálava 2019 - seznam organismů pro poznávání - 1.A

 

Kontakt

Jan Zelinka

zelija@gymbuc.cz

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode