KVINTA_1.A

Laboratorní cvičení č. 11

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 11 - Prvoci.

Laboratorní cvičení č. 10

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 10 - Anatomická

stavba jehlic našich jehličnanů.

Laboratorní cvičení č. 9

Následující   soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 9 - Stelární teorie.

Laboratorní cvičení č. 8

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 8 - Určování dřevin dle zimních pupenů.

Laboratorní cvičení č. 7

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 7 - Osmotické jevy - plazmolýza a deplazmolýza.

Laboratorní cvičení č. 6

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 6 - Buněčné inkluze.

Laboratorní cvičení č. 5

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 5 - Rostlinná pletiva - pletiva základní se zásobní funkcí.

Laboratorní cvičení č. 4

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 4 - Rostlinná pletiva - pletiva krycí.

Laboratorní cvičení č. 3

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 3 - Rostlinná pletiva dle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn.

Pro laboratorní cvičení je nutné mít vytištěné materiály k rostlinným pletivům, které naleznete zde.

Laboratorní cvičení č. 2

Následující   soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 2 - Rostlinná buňka, plastidy.

Laboratorní cvičení č. 1

Následující soubor obsahuje návod pro laboratorní cvičení č. 1 - Laboratorní řád, pravidla bezpečnosti práce.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode