Sexta_2.A

KMEN: STRUNATCI

Následující soubor obsahuje základní charakteristiku kmene strunatců a systematické členění.

 
    TŘÍDA: PARYBY

    Následující soubor obsahuje systém třídy paryb s obrázky jednotlivých zástupců.

 
    TŘÍDA: PAPRSKOPLOUTVÍ a NOZDRATÍ

    Následující soubor obsahuje systém třídy paprskoploutvých a nozdratých.

    Seznam zástupců třídy paryby, paprskoploutví a nozdratí k poznávání.

 
    TŘÍDA: OBOJŽIVELNÍCI

    Následující soubor obsahuje doplňující materiály k výuce.

    Seznam zástupců k poznávání naleznete zde.

 

    TŘÍDA: PLAZI

    Následující soubor obsahuje doplňující materiálky k výuce.

    Seznam zástupců k poznávání naleznete zde.

 

    TŘÍDA: PTÁCI

    Následující   soubor   obsahuje systém ptáků s kresbami zástupců.

    Pro poznávání zástupců z třídy ptáků je třeba

    znát tyto ptačí druhy (2015-2016).

    Následující soubor obsahuje pracovní list - stavba těla ptáků.

    V následujícím souboru naleznete doplňující materiály ke stavbě ptačího těla.

    Na následujících odkazech naleznete zajímavé informace o stavbě těla ptáků:

    https://people.eku.edu/ritchisong/ornitholsyl.htm a o orientaci ptáků

    při tazích: https://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004031904

 
    TŘÍDA: SAVCI

    Následující soubor obsahuje systém savců s kresbami jednotlivých zástupců.

    Přikládám soubor se základní charakteristikou savců od kolegyně Martiny

    Štefkové.

    Seznam zástupců pro poznávání najdete zde.

KMENY: OSTNOKOŽCI, MECHOVKY, POLOSTRUNATCI

Následující soubor obsahuje obrazovou přílohu k zástupcům jednotlivých kmenů.

KMEN: MĚKKÝŠI

Následující soubor obsahuje charakteristiku měkkýšů doplněnou o kresby jednotlivých zástupců.

Zde naleznete seznam zástupců k poznávání.

KMEN: ČLENOVCI

Následující soubor obsahuje seznam zástupců k poznávání členovců.

    PODKMEN: TROJLALOČNATCI

    Následující soubor obsahuje doplňující materiály k trojlaločnatcům.

 
    PODKMEN: KLEPÍTKATCI

    Následující soubor obsahuje obrazové materiály k podkmeni klepítkatců.

 

    PODKMEN: KORÝŠI

    Obrázky zástupců korýšů naleznete zde.

 

    PODKMEN: VZDUŠNICOVCI

    Následující soubor obsahuje doplňující materiály k podkmeni vzdušnicovců.

        TŘÍDA: HMYZ

        V následujících souborech naleznete pracovní text nutný

        pro laboratorní cvičení. hmyz - 1. část

                                           hmyz - 2. část

        Laboratorní protokol - hmyz

        Následující soubor obsahuje objekty k poznávání ze skupiny hmyzu.

KMEN: KROUŽKOVCI

Následující soubor obsahuje obrazovou přílohu ke stavbě těla kroužkovců a fotografie jejich zástupců.

KMEN: HLÍSTICE

Soubor obsahuje obrazovou přílohu k jednotlivým zástupcům kmene.

KMEN: PLOŠTĚNCI

Soubor obsahuje doplňující obrázky k ploštěncům.

KMEN: ŽEBERNATKY

Soubor obsahuje doplňující obrázky k žebernatkám.

KMEN: ŽAHAVCI

Následující soubor obsahuje obrázky zástupců žahavců.

KMEN: HOUBY

Následující soubor obsahuje obrazové materiály k houbám.

ROZMNOŽOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

Následující text obsahuje obrazové materiály k rozmnožování živočichů.

TKÁNĚ

Následující soubor obsahuje obrazové materiály k doplnění výkladu v hodinách

FUNGI

Následující soubor obsahuje obrazové materiály k doplnění učiva.

Pro poznávání je třeba znát druhy uvedené v tomto seznamu.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode