Septima_3.A

FYLOGENEZE ČLOVĚKA

Na následujícím odkaze naleznete článek o vývoji lidského rodu.

ONTOGENEZE ČLOVĚKA

Následující soubor shrnuje nejdůležitější období ontogenetického vývoje člověka.

POHLAVNÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

Uložený soubor obsahuje popis pohlavního ústrojí ženy a muže. Popisuje rozmnožování člověka a vývoj vajíčka a plodu.

SMYSLOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA

V následujícím  souboru n aleznete popis jednotlivých smyslových orgánů.

ENDOKRINNÍ SOUSTAVA

Následující soubor obsahuje přehled jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí a jejich hormonů.

NERVOVÁ SOUSTAVA

Následující soubor obsahuje materiály k CNS.

Schéma stavby nervové buňky a synapse.

Onemocnění nervové soustavy

METABOLISMUS

Následující soubor popisuje metabolické dráhy složek potravy.

VITAMÍNY

Následující soubor obsahuje přehled vitamínů rozpustných v tucích a ve vodě. Přehled je doplněn o projevy nedostatku či předávkování vitamíny a o zdroje vitamínů v potravě.

TRÁVICÍ SOUSTAVA

Následující soubor obsahuje doplňující materiály k trávicí soustavě.

KŮŽE

Následující soubor obsahuje obrazové přílohy k tématu kůže.

DÝCHACÍ SOUSTAVA

Následující soubor obsahuje základní informace a obrazové materiály o dýchací soustavě.

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA

Doplňující materiály k výuce naleznete zde.

MÍZNÍ SOUSTAVA

 Soubor  obsahuje výklad k lymfatickému systému člověka.

OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Zde naleznete pracovní list k oběhové soustavě.

TĚLNÍ TEKUTINY

Doplňující materiál k tělním tekutinám naleznete zde.

OPĚRNÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA

Následující soubor obsahuje slibované obrazové přílohy ke kosterní soustavě člověka.

Obrazovou přílohu ke kosternímu svalstvu naleznete zde.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode