Kvinta/1.A

 

AFRIKA

Následující soubor obsahuje pojmy k lokalizaci v obrysové mapě Afriky. Vhodné mapy pro zakreslování naleznete zde.

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE

Následující soubor obsahuje seznam objektů k lokalizaci v obrysové mapě Austrálie a Oceánie. Mapu naleznete zde.

HYDROSFÉRA

Následující soubor obsahuje seznam pojmů pro zakreslování do slepé mapy. Slepá mapa je rovněž součástí souboru.

Vhodnou mapu naleznete zde.

LITOSFÉRA

Následující soubor obsahuje mapu litosferických desek. Další mapu litosferických desek s českým pojmenováním naleznete zde.

Přehled exogenních pochodů a tvarů reliéfu nalznete zde.

ATMOSFÉRA

Vkládám soubor k doplnění učiva o atmosféře.

TÉMATICKÉ MAPY

Vkládám soubory potřebné pro tvorbu tématické mapy.

 Zjednodušený návod na tvorbu tématické mapy.

Seznam odkazů na data k jednotlivým tématickým mapám naleznete faostat3.fao.org/browse/rankings/countries_by_commodity/E.

Obrysová mapa států světa pro tvorbu tématických map.

Úkoly k tématickým mapám.

OBSAH MAPY

Následující soubor doplňuje výklad k obsahu mapy.

KARTOGRAFIE

Následující soubor obsahuje nejstarší mapová díla světa i našeho území.

POHYBY ZEMĚ

Následující soubor obsahuje doplňující materiály k výuce.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode