Vkz

Pracovní list č. 3 - kartografie

Vkz - pracovní list č. 3

Pro vypracování posledního úkolu je třeba pracovat se zeměpisnými souřadnicemi v seznam měst

Pracovní list č. 2 - pohyby Země, časová pásma

Vkz - pracovní list č. 2

Pracovní list č. 1 - vesmír

Vkz - pracovní list č. 1

Pro vypracování úkolu 5c je třeba vyhledat údaje o deklinaci Slunce v hvězdářské ročence.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode